Redomat PRO

Redomat PRO

Centar za socijalnu skrb Požega

Instalacija, montaža i konfiguracija Redomat PRO rješenja u Centru za socijalnu skrb Požega.

Naručitelj: UDO reklame Požega, www.udo.hr
Korisnik: Centar za socijalnu skrb Požega, www.czss-pozega.hr

Centar za socijalnu skrb obavlja poslove iz područja socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i druggih prava u skladu s odredbama Zakona i propisa.

Zbog bolje organizacije poslovanja u Centar za socijalnu skrb Požega uveden je Redomat PRO sustav za upravljanje redovima čekanja za usluge centra.

Korištena tehnička oprema: Redomat PRO djelitelj listića, Redomat PRO centralni zaslon
Korištena programska oprema: app.queuemachine.com, RedomatKeyboard