Redomat PRO

Redomat PRO

Općinski sud Rijeka

Redomat PRO sustav u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda Rijeka.

Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa RH, pravosudje.gov.hr
Korisnik: Općinski sud Rijeka, sudovi.pravosudje.hr/osri/

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Rijeka vodi zemljišne knjiige i obavlja druge zemljišnoknjiže poslove.

Redomat PRO sustav je uveden kao bi se smanjile gužve i pritom uveo red u čekaonicu.

Korištena tehnička oprema: Redomat PRO djelitelj listića, Redomat PRO centralni zaslon, Redomat PRO šalterski zasloni
Korištena programska oprema: app.queuemachine.com, RedomatKeyboard