Redomat PRO

Redomat PRO

Podravska banka d.d.

Uvedeno je Redomat PRO rješenje u poslovnici Podravske banke d.d..

Naručitelj i korisnik: Podravska banka d.d., www.poba.hr

Osnovne djelatnosti Podravske banke d.d. su primanje i plasiranje depozita, davanje kredita i drugih jamstva, riznički poslovi, platni promet i druge slične usluge.

Redomat PRO je uveden u poslovnicu zbog potebe za uvođenjem reda čekanja za dvije vrste usluga.

Korištena tehnička oprema: Redomat PRO djelitelj listića, Redomat PRO centralni zasloni, Redomat PRO šalterski zasloni
Korištena programska oprema: app.queuemachine.com, RedomatKeyboard