Redomat PRO

Redomat PRO

VG Goričanka d.o.o

Konfiguracija Redomat PRO rješenja u VG Goričanka.

Naručitelj: VG Goričanka d.o.o.
Korisnik: www.vggoricanka.hr

VG Goričanka udružuje gradska komunalna poduzeća: VG Komunalac, VG Vodoopskrba, VG Čistoća i Gradsko stambeno gospodarstvo.

Redomat PRO rješenje uvedno je kako bi se pozivanje građana na red organizirao po određenim komunalnim poduzećima.

Korištena tehnička oprema: Redomat PRO djelitelj listića, Redomat PRO centralni zasloni
Korištena programska oprema: app.queuemachine.com, RedomatKeyboard